Giorgio Armani - Natalia Semanova, Jon Passavant, James Crittenden - FW 2001